Ditt lokale bilverksted!

Faresignaler i bilen, hva skal jeg passe på?

Du får plutselig faresignaler i bilen – hva gjør du nå? Er du usikker på betydningen av faresignaler i bilen, så kan du slå opp i bilens instruksjonsbok eller du kan kontakte ditt nærmeste verksted for råd og eventuelt kontroll. Her kommer en nærmere beskrivelse av faresignaler

Dersom det lyser varsellampe, feilindikatorer eller du får feilkoder eller feilmeldinger. Da er det fare på ferde. Men det er forskjellige varsellamper, og de har forskjellige betydninger.

Men først, det er 2 meget viktige hovedforskjeller på faresignaler i bilen: Gul og rød lampe. Husk at her er en generell stor forskjell

  • Gul. Det er et mulig problem, konferer med instruksjonsbok og eventuelt ta kontakt med dit verksted.
  • Rød. Her er det et alvorlig problem. Stopp bilen. Du må ikke bruke bilen, det kan oppstå alvorlig funksjonsfeil eller bilen kan påføres alvorlige følgefeil. Kontakt ditt verksted eller veihjelpstjenesten. Har du hatt service hos oss og fått Mekonomen Mobilitet kan du kontakte de 24 timer i døgnet og motta kostnadsfri hjelp

Her er 2 eksempler på vanlig varsellampe for bremser:

  • Slitasjevarsler. Mange biler er utstyrt med slitasje indikatorer i bremsebelegget. De sier ifra når bremsene begynner å bli utslitt og trengs å skiftes. Da har du tid til å bestille time for kontroll og eventuelt reparasjon. Ofte er denne lampa gul. Noen biler har også tekst. Eksempelvis: «Change brakepads»
  • Bremsevæskenivå. Dersom denne lampa lyser kan det være fare på ferde. Denne lyser fordi; a) det er lite væske på det hydrauliske bremseanlegget. Enten fordi bremsene er veldig slitte, da vil stemplene i bremse sylinderne jobbe i det ytre arbeidsområdet, og da kreves det mere væske i sylinderen, noe som resulterer i at det blir mindre væske i reservoaret. Og det er her i reservoaret (eller tanken) at sensoren for nivået sitter. Dersom dette er tilfelle må bremsene utbedres. Eller at det er alternativ; b) som er årsaken; Bremsevæskelekkasje! Da er det direkte farlig å bruke bilen. Det kan forårsakes av defekte pakninger (gamle/morkne) i bremsepumpene, eller sprukket bremsevæske slange, eller rusthull i bremserør. I så fall, ikke bruk bilen. Sett den fra deg og kontakt ditt verksted eller veihjelp

Ulyder

Dersom bremsene blir utslitt så vil de begynne å lage skrapelyder. Men det kan være flere grunner til lyder fra bremsene, det er det minst 4 vanlige årsaker til. Her kommer de;

  • Fra noen fabrikanter så er det lagt inn en lydindikator i belegget slik at når det er nesten utslitt så begynner det å skrape fra indikatoren, dette for å varsle bilbrukeren. Da har du tid til å bestille time for kontroll og eventuelt reparasjon
  • Når bremsebelegget blir helt slitt bort så er det metallet i klossen som treffer bremseskiva i stål. Vi kaller det: «å gå på jernet» Dette avgir stygg skrapelyd. I denne situasjonen så haster det med å skifte ut klosser. I de fleste tilfeller så er da også skivene skadet og må skiftes samtidig.
  • Det har festet seg et fremmedlegeme, gjerne en sten, mellom bremsedelen. Denne subber inntil roterende deler og avgir som regel konstant skrapelyd. I mange tilfeller blir stenen borte av seg selv, i andre tilfeller må den inn på verksted for å bli fjernet. I noen få tilfeller skaper den skader på for eksempel bremseskiva med resultat av at deler må skiftes ut.
  • Bremsepip som følge av høyfrekvente vibrasjoner. Dette er ikke farlig eller skummelt, men ubehagelig. Dette er en lyd de fleste er kjent med fra egen bil eller fra andre trafikanter. Høy pipelyd fra bremsene. Dette oppstår når klossen vibrerer med meget høy frekvens mot underlaget. Oppstår dessverre ofte på nye bremsedeler fordi at de ikke så lett tilpasser seg de gjenværende gamle bremsedelene. Eller de oppstår på eldre deler ettersom deler blir slitt og forandrer egenskaper. Kan forhindres med ettermontering av spesielle pads (kan gi myk bremsepedal som bivirkning) eller med smøring av anleggsflater med varmebestandig spesial pasta.

Alder

Som med menneske, som med bilen! Alder er en faktor også på bremser. Ettersom ting eldes så forandres egenskapene. Bremsebelegg blir hardt og sprøtt, og kanskje sprekker? Gummipakninger i hydraulikksystemet (Calipre og pumper) morkner og begynner å lekke bremsevæske. Med tiden så blir også ufarlig overflate rust en faktor. Dette skaper funksjonsfeil og ulyder. I ytterste fall så forårsaker dette alvorlig funksjonssvikt

Uansett, bremser er viktig, så er det spørsmål du lurer på, lyder eller lukt du opplever – Ta kontakt med oss og bestill time for konsultasjon – bilen din vil takke deg!