Ditt lokale bilverksted!

Blir ikke bilen varm?

At bilen trenger et fungerende varmesystem en selvfølge, ikke minst i vinterhalvåret. Det handler om at man skal trives i bilen, men også at man skal holde rutene fri for is og dugg slik at man har god sikt når man kjører.

Dessverre er det ikke uvanlig at bilførere opplever at bilen ikke blir varm.
Det behøver ikke alltid å være en feil som ligger bak. Det er vanlig at dieselbiler ikke blir så raskt varme som bensinbiler. Investèr gjerne i en motor- og kupévarmer slik at du kan forvarme bilen skikkelig.

Vanlige problemer
Noen ganger kan det imidlertid være en teknisk feil som fører til at bilen ikke blir varm.

Her er noen av de vanligste problemene:


– Hvis du ser at varmen stiger på temperaturmåleren når bilen står på tomgang, men deretter faller igjen når du kjører er det ofte en termostat som har gått i stykker og ikke slipper inn vannet i bilens varmepakke.

 
– En annen grunn til lite varme i kupén kan være at kjølevæskenivået er for lavt.
Kjølevæsken varmer også opp luften, i tillegg til å virke kjølende om sommeren. Hvis nivået er for lavt prioriteres kjøling av motoren. Ofte kan det være en lekkasje et sted og det vil man se ved at det er en flekk under bilen. Vi anbefaler å ta en sjekk på verkstedet.


– Kupéfilteret kan være tett.
Kupéfilteret må være bra for at man skal få inn tilstrekkelige med luft for å sikre varme i kupén. Det skal byttes når bilen er på jevnlig service.